• ✋ Za dodatne informacije ali telefonsko oddajo naročila pokličite 041-980-971.

Okoljska odgovornost

Okoljska medicina in zdravstvena ekologija nas učita o pomenu kakovosti okolja za naše zdravje. Skupaj skrbimo za dobrobit človeka in narave! ♻️

RAZŠIRJENA ODGOVORNOST

Podjetje DrHladnik d.o.o. redno plačuje okoljske dajatve za odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije. Poleg tega po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2002/96/EC in 2006/66/EC, Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi in Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o. Obveznost proizvajalčeve razširjene odgovornosti za odpadno embalažo (obveznost zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo in financiranje tega ravnanja), ki izhaja iz Direktive (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, izpolnjujemo z družbo za ravnanje z odpadki DINOS d.o.o.

RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v promet po 13. avgustu 2005. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo lahko brezplačno oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ločeno zbiranje in reciklaža odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) preprečujeta negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan, prihranek energije in naravnih virov. V kolikor je izdelek, ki ga želite zavreči še delujoč, ga oddajte v enem izmed centrov ponovne uporabe ali pa ga ponudite nazaj prodajalcu. S tem mu boste podaljšali življensko dobo in preprečili, da bi predčasno končal med odpadki.

Alpha-Stim medicinski pripomočki imajo kar 5 let garancijske dobe, kar dodatno pripomore k zmanjševanju OEEO. Poleg tega naše podjetje odkupuje delujoče rabljene aparete. Nikar v smeti z njimi!

RAVNANJE Z ODPADNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z zakonodajo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja. Baterije obvezno oddajte na eno izmed posebnih zbirnih mest!

Če naprava vsebuje baterije ali akumulatorje, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, jih mora le-ta oddati skupaj z odpadno napravo v sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Čeprav še tako majhna, vsaka baterija šteje!

Hvala, ker pravilno ločujete. Super ste!

Brez stranskih učinkov zdravil.

DrHladnik je ekskluzivni zastopnik.
DrHladnik je ekskluzivni zastopnik.

© DrHladnik d.o.o. ® Alpha-Stim. Vse pravice pridržane.

© DrHladnik d.o.o. ® Alpha-Stim.

Vse avtorske pravice pridržane.

Klic na pomoč ob hudi duševni stiski

Če čutiš močan brezup ali imaš samomorilne misli, poišči pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno strokovno pomoč.

Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na SOS telefon. Dovoli, da ti pomagamo:
112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)
01 520 99 00 – Psihiatrična klinika Ljubljana (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)
116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24 ur na dan)

116 111 – Zveza prijateljev mladine – za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)
080 11 55 – Društvo SOS – za žrtve nasilja (vsak dan med 12. in 18. uro)
031 233 211 – Društvo Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur na dan)
041 204 949 – Združenje za MOČ – za žrtve nasilja (vsak delovnik med 8. in 16. uro)

Tvoje življenje je dragoceno in imamo te radi. Vse bo v redu.

Podaljšanje najema

Cenjene stranke obveščamo, da podaljšanje že obstoječega najemnega razmerja zaradi kontrole najetih in vrnjenih medicinskih pripomočkov ter na začetku priložene količine potrošnega materiala ni možno. Hvala za razumevanje.

Lahko pa najemno naročilo ponovno oddate, ob katerem boste ločeno prejeli novo napravo. Obstoječi pripomoček morate kljub novemu naročilu vrniti pravočasno.

Obročno plačevanje

Cenjene stranke spomnimo, da morajo za redno plačevanje lizing obrokov poskrbeti same. 👈 Ob dobavi prejmete račun z navedbo vseh obrokov in njihovih rokov. Ker so obroki vsak mesec enaki lahko trajnik pri svoji banki sklenete zelo enostavno.

Pošiljki bomo priložili račun z obročnimi plačili, kjer bo prvo že zabeleženo. Za preostale obroke prosimo, da jim v izogib izterjavi v vaši banki uredite samodejno plačevanje s trajnim nalogom. V trajnik morate vnesti zgolj prejemnika, znesek, sklic, datum in število obrokov. Največkrat lahko to storite brez obiska poslovalnice, v spletni ali mobilni banki. Priročno!

Close Cart

    Back to top
    Uporabnost te strani izboljšujejo piškotki.